Gillette MACH 3
Gillette MACH 3-ün su ilə aktivləşib sürüşkənləşən zolağı ülgücün istifadəyə yararlığının göstəricisidir. Zolaq rəngini ağa dəyişməsi ülgüclərin optimal istifadə üçün yararsız vəziyyətə düşdüyünü bildirir. Komfort zona 15 ədəd Mikrofindən ibarətdir. Ergonomik hazırlanmış tutacaq nəm şəraitdə belə təhlükəsizdir, sürüşmür, asan idarə ediləndir.
Gillette Mach3 Turbo
Gillette Mach3 Turbo daha iti* tubo kəsici ülgüclərə malikdir. Yeni formalı gel zolağının təmas hissəsi əvvəlkilərə nisbətən 30% daha genişdir. 10 ədəd Mikrofindən ibarət komfort zonası üz cizgilərinizə uyğunlaşır və daha yaxşı taraş təmin edir. Mach 3 Turbonun tutacağı Mach 3-ə nisbətən daha ağırdır və er gonomik hazırlanmış tutacaq nəm şəraitdə belə təhlükəsizdir, sürüşmür, asan idarə ediləndir.
*MACH 3 ilə müqayisədə ilk iki ülgüc
Gillette Fusion Proglide
Hərəkət Edən Tutacaq Texnologiyası ilə dəri ilə maksimum təmasa keçir*, hər bir üz cizgisinə uyğunlaşır və demək olar ki, bütün tükləri təmizləyir. Başlığın üzərində yerləşən mikro dənəciklər qısa tüklərin ülgüclərə doğru hərəkət etməsinə kömək edir.
*Fusion ülgücləri arasında
Gillette Fusion 5
Gillette Fusion 5 ülgüclü taraş texnologiyası ilə dəri ilə yaxın təmas saxlayaraq daha az qıcıqlanmaya səbəb olur. Suda sürüşkənləşən zolaq ülgüclərin hamarlığını təmin edir və taraşa yararsızlaşanda rəngi solğunlaşaraq ağarır. Ülgüclər üz cizgilərinə uyğunlaşır, dərini kəsmə təhlükəsini azaldır, burunun alt hissəsi və yanları kimi çətin yerləri asanlıqla təmizləyir.
Gillette Venus
Gillette Venus original ülgücləri tutacaga birləşdirilən, bir bağlamada olan 4 ədəd kartricdən ibarətdir. Hər növ Venus ülgüclərinin kartricləri bütün Venus tutacaqlarına uyğundur. Venus-un 3 ülgücdən ibarət taraş alətləri daha hamar və bir dəfədə taraş üçün qoruyucu yastıqcıqlarla əhatələnmişdir. İndi gözlə görünən dərəcədə dəri hamarlığına qovuşmaq çox asandır.
© 2016 Procter & Gamble İştirak Qaydaları Məxfilik Qaynar Xətt: 088 44 00 000